Lån av utstyr

Alle medlemmer av linjeforeningen til kjemi og materialteknologi kan låne soundbox. Denne lånes ut via et styremedlem. Standard lånetid er på én uke, men andre frister kan settes ved behov. Dersom ingen står på ventelisten kan lånetid forlenges opp til to ganger. Lånetaker dekker selv transport og eventuelt andre utgifter ved lån og retur. Lånetaker er ansvarlig for at alt utlånt materiell levere tilbake. 

Utlån av Soundbox

Kontaktperson for utlån

Eirin Hollinger (nestleder)

 + 47 98 08 03 47

kom.linjeforening@gmail.com