Hvor holder studiene til?

Studiene Kjemiingeniør og Materialteknologi holder til på campus Kalvskinnet. Årsstudium i Medisinsk og biologisk kjemi holder delvis til på campus Øya og delvis til på Kalvskinnet. 

Hovedbygget på Kalvskinnet heter Akrinn. 

Hvordan får jeg verv i KOM?

Styre-verv er de mest arbeidskrevende vervene i linjeforeningen. Dette er et verv man må bli valgt inn i på generalforsamlingen til KoM som vanligvis er i februar. Dette vervet varer 1 år og er bindende. 

Det er også Komité-verv som er litt mindre krevende.  

Hva er åre-turen?

Åre-turen er en tradisjonell tur linjeforeningene arrangerer til vinterbyen Åre i Sverige. I Åre drikker vi øl og står på ski.