Styret 2018-2019

Jon Tobias Aga Karlsen (MAT)Leder

Bjørn Bergset (KJE) Nestleder

Einride Bustad (KJE) Økonomiansvarlig

Hilde Marie Syvertsen (MAT) Bedriftsansvarlig

Jun Xing Li (MAT) PR-ansvarlig

Margherita Akhtari (MAT) Arrangementsansvarlig

Øvrige styremedlemmer

Cathrine Tran (KJE)

Amalie Sildnes Gedde-Dahl (ÅBIK)